Złoża

BIRM jest wydajnym i ekonomicznym złożem do redukcji rozpuszczonych związków żelaza i manganu z wody zasilającej. Może być stosowany zarówno w systemach grawitacyjnych jak i filtrach ciśnieniowych. Birm działa jak nierozpuszczalny katalizator, który wzmaga reakcję pomiędzy rozpuszczonym tlenem a związkami żelaza. Cechuje się bardzo dużą skutecznością usuwania żelaza oraz długą żywotnością w szerokim zakresie temperatur.

GREENSAND jest manganowym zeolitem, środkiem utleniającym i filtrującym, otrzymanym w wyniku przetwarzania glaukonitu, naturalnego produktu, lepiej znanego jako zielony piasek. Efektywnie usuwa z wód naturalnych żelazo, mangan i siarkowodór, które mają szczególnie negatywny wpływ na jakość wody. Greensand to uniwersalny produkt, który w połączeniu z nadmanganianem potasu, dzięki własnościom katalitycznym, może zmniejszyć zawartość żelaza i manganu w wodzie do niezwykle niskich poziomów.

MTM popularnie zwane „syntetyczny greensand”, stosowane jest do usuwania z wody związków żelaza, manganu i siarkowodoru (H2S). Dzięki aktywnej powłoce trudne do usunięcia, rozpuszczalne w wodzie związki żelaza i manganu sąutleniane do postaci łatwo usuwalnych osadów. Siarkowodór natomiast utleniany jest do wolnej siarki. Tak otrzymane nierozpuszczalne osady w/w pierwiastków są odfiltrowywane na złożu i usuwane podczas płukania wstecznego.

PYROLOX jest mineralną formą dwutlenku manganu, który jest używany w technologii uzdatniania od ponad 75 lat. Pyrolox jest granulowanym złożem filtracyjnym do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru. Działa jako katalizator, sam pozostając niezmieniony. Utleniane żelazo, mangan i siarkowodór są zatrzymywane na złożu, z którego są usuwane podczas płukania przeciwprądowego. Nie jest wymagana regeneracja chemiczna. Pyrolox ma wysoką pojemność przy niskich stężeniach zanieczyszczeń. Pyrolox może być stosowany jednocześnie z napowietrzaniem, chlorowaniem, ozonowaniem oraz innymi metodami wstępnej obróbki wody w przypadku trudnej wody. Chlor i inne utleniacze przyspieszają reakcję katalityczną.

TURBIDEX zbudowany jest z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o dużej porowatości. Nadaje się on doskonale do odfiltrowywania sedymentu z wody aż do poziomu 5 mikronów. Turbidex pozwala na usuwanie sedymentu poniżej 5 mikronów. W porównaniu z filtrem piaskowym, pozwala na usuwanie z wody do około 3 razy więcej sedymentu między regeneracjami. Sedyment wyłapywany jest całą powierzchnią granulek, co pozwala na znaczne przedłużenie czasu między regeneracjami. Pozwala to na duże oszczędności wody płuczącej.

MAGNO-DOL – alkalizujący materiał filtracyjny pochodzenia dolomitowego, o nieregularnym kształcie ziaren. Jest chemicznie aktywnym materiałem filtracyjnym stosowanym w otwartych i zamkniętych systemach filtracyjnych. Zastosowanie: odkwaszanie i filtracja wód głębinowych, powierzchniowych i źródlanych; odkwaszanie i filtracja związana z odżelazianiem i odmanganianiem; odkwaszanie i filtracja w obiegach wód chłodniczych i obiegach ciepłowniczych ;odkwaszanie i filtracja wody basenowej; mineralizacja wody demi i permeatu z odwróconej osmozy.

DEFEMAN – złoże, które zapewnia bardzo efektywną eliminację manganu i żelaza. Szczególnie polecany jest przy uzdatnianiu wód o znacznej zawartości manganu. Dzięki silnie utleniającym właściwościom w złożu następuje podniesienie stopnia utlenienia manganu i żelaza, a powstające trudnorozpuszczalne związki zatrzymywane są na złożu. Regeneracja złoża DEFEMAN odbywa się jedynie poprzez płukanie napowietrzoną wodą, nie wymaga zatem stosowania dodatkowych substancji chemicznych. Przy zastosowaniu złoża DEFEMAN konieczne jest wprowadzenie do układu stopnia napowietrzania wody.

CRYSTAL RIGHT – zeolitowe złoże usuwa z wody równocześnie żelazo, mangan, twardość, amoniak oraz podnosi pH. Nie wymaga napowietrzania a regeneracja dokonywana jest bezpieczną dla użytkownika solanką. Równocześnie, w przeciwieństwie do innych złóż zmiękczających CRYSTAL RIGHT odporny jest na działanie silnych utleniaczy dzięki czemu może być dezynfekowany chlorem.

FM – Złoże filtracyjne do usuwania żelaza i manganu, służy do efektywnego usuwania związków żelaza i manganu w układzie filtracji jednostopniowej. Przy zachowaniu odpowiednich warunków pracy złoża możliwe jest uzdatnianie wód o ekstremalnie dużych zawartościach żelaza i manganu. Technologia usuwania związków żelaza i manganu wymaga napowietrzenia (fizycznego lub chemicznego) wody surowej, ewentualnie korekty odczynu wody i filtracja na złożu. Złoże wymaga okresowej regeneracji przeciwprądowej.

WĘGIEL AKTYWOWANY – granulowany węgiel aktywowany jest świetnym medium filtracyjnym o niezwykle dużej porowatości. Struktura porów węgla aktywowanego umożliwia zachowanie na nim procesów adsorpcji w stosunku do wielu substancji rozpuszczonych w wodzie. Jednym z wielu zastosowań węgla aktywowanego jest usuwanie niepożądanego smaku i zapachu wywołanego chlorowaniem wody. Granulowany węgiel aktywowany wymaga okresowego płukania wstecznego mającego na celu oczyszczenie złoża z nagromadzonych zanieczyszczeń.

ŻYWICA JONOWYMIENNA – żelowy kationit silnie kwaśny typu poliestyrenu sulfonowanego. Stosowany w instalacjach zmiękczania wody pitnej lub mającej kontakt z żywnością. Podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu. Gdy zdolność jonowymienna złoża jest wyczerpana, jest ono regenerowane roztworem soli.

TOP