Stacje uzdatniania wody TOP Line

Linia stworzona specjalnie dla marki DOM WODY przez światowego lidera
w dziedzinie uzdatniania wody, firmę EcoWater ®.

top_line_01


Zmiękczacz RBS 14 ED

top_line_02

Dane techniczne RBS 14 ED
Ilość złoża 14 litrów
Pojemność jonowymienna 95 m3 x °f
Maksymalne natężenie przepływu 1,1 m3/h
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami przy twardości 18°dH (32°f) 3,0 m3
Orientacyjne zużycie soli na regenerację 2,3 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację 70 – 85 dm3
Zakres roboczych temperatur wody 4 – 49°C
Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze 1,4 – 8,0 bar
Pobór mocy w czasie pracy < 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji < 15 W
Zasilanie elektryczne 24 V/ 50 Hz
Średnica przyłącza (gwint zewnętrzny) 1’’

 


 Zmiękczacz RBS 17D

top_line_04

Dane techniczne RBS 17 ED
Ilość złoża 17 litrów
Pojemność jonowymienna 125 m3 x °f
Maksymalne natężenie przepływu 1,8 m3/h
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami przy twardości 18°dH (32°f) 3,9 m3
Orientacyjne zużycie soli na regenerację 2,9 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację 85 – 110 dm3
Zakres roboczych temperatur wody 4 – 49°C
Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze 1,4 – 8,0 bar
Pobór mocy w czasie pracy < 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji < 15 W
Zasilanie elektryczne 24 V/ 50 Hz
Średnica przyłącza (gwint zewnętrzny) 1’’

 Zmiękczacz RBS 24D

top_line_06

Dane techniczne RBS 24 ED
Ilość złoża 24 litry
Pojemność jonowymienna 180 m3 x °f
Maksymalne natężenie przepływu 2,5 m3/h
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami przy twardości 18°dH (32°f) 5,6 m3
Orientacyjne zużycie soli na regenerację 3,8 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację 120 – 150 dm3
Zakres roboczych temperatur wody 4 – 49°C
Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze 1,4 – 8,0 bar
Pobór mocy w czasie pracy < 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji < 15 W
Zasilanie elektryczne 24 V/ 50 Hz
Średnica przyłącza (gwint zewnętrzny) 1’’

 Zmiękczacz RBS14ED, RBS 17ED, RBS 24ED

top_line_08

RBS 14 ED RBS 17 ED RBS 24 ED
a 69,9 cm 94 cm 105,4 cm
b 58,4 cm 83,8 cm 95,3 cm
c 83,8 cm 106,7 cm 119,4 cm

 

Funkcje systemu sterowania RBS
Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu +
Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji +
Programowanie twardości wody surowej +
Programowanie trybu oszczędnej regeneracji +
Funkcja regeneracji o najbliższej zaprogramowanej godzinie +
Regeneracja natychmiastowa +
Funkcja oczyszczania złoża w przypadku użytkowania wody o zwiększonej ilości zawiesiny +
Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody +
Alarm niskiego poziomu soli +
Serwisowy licznik przepływającej wody +
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej w 97% +
Możliwość zmiany trybu wyświetlania czasu na 12 lub 24 godzinny +
Dodatkowe wyjście panelu sterowania +
Ustawianie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania +
Licznik regeneracji +
Pamięć daty uruchomienia +
TOP