Wkłady wstępne

Wkłady sznurkowo-polipropylenowe
Wkłady ze sznurka polipropylenowego – przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp., o średnicy, już od 5 mikronometrów.

Wkłady z włókniny polipropylenowej
Wkłady z włókniny polipropylenowej – przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy, już od 1 mikronometra.

Wkłady z przędzy polipropylenowej do gorącej wody
Sedymentacyjne wkłady z przędzy polipropylenowej usuwają wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, mogą być stosowane do gorącej wody. Maksymalna temp. 95°C.

Wkłady celulozowe
Wkłady celulozowe – przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacjach. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy, juz od 5 mikronometrów. Wkłady mogą być stosowane wielokrotnie-do pięciu cykli płukania. Dzięki karbowanej powierzchni uzyskują wyższą wydajność niż inne wkłady.

Wkłady siatkowe
Wkłady wielokrotnego użytku.
Zatrzymują zanieczyszczenia mechaniczne.
Próg filtracji 80 i 150 mikronometrów.

TOP